NL

Lidmaatschap

Het lidmaatschap, Full Membership, van de Bentley Drivers Club Dutch Region staat open voor iedereen die één of meerdere auto’s heeft van het merk Bentley. Dit omvat dus het hele scala van de eerste Bentley uit 1919 tot aan een nieuwe Bentley die vandaag verkocht wordt.

Mensen die een Rolls Royce hebben die technisch identiek is aan een Bentley uit hetzelfde jaar kunnen ook lid worden van de Club als Associate Member. Zij hebben alle rechten en voordelen van het lidmaatschap, maar hebben géén stemrecht in de ALV.

Daarnaast kunnen ook bezitters van andere voertuigen zich aanmelden als Associate Member.

Dit geldt ook voor mensen die voornemens zijn een Bentley te kopen. Zodra zij hun droomauto gekocht hebben en aangemeld bij de Region, worden zij Full Member